life-okay
title
ՔՈԼԵՋ–ՆԱԽԱԿՐԹԱՐԱՆ
2-6 տարեկան
logo
Գլխավոր

Առարկաներ

Ինչպես ենք դասավանդում

Ընդունելություն

Նորություններ

Ընդունելություն

«ԻՆՉՈՒԻԿ» քոլեջ–նախակրթարանը հայտարարում է ընդունելություն ընթացիկ ուս. տարվա համար։
Գործում են 2-օրյա, 3-օրյա և 5-օրյա խմբեր։

2-օրյա. երեքշաբթի–հինգշաբթի ժ. 12-ին, 14–ին և 16-ին
կամ շաբաթ–կիրակի ժ. 10-ին, 12-ին և 14-ին։
Ամսեկան վճարը՝ 8000 դրամ։

3-օրյա. երկուշաբթի–չորեքշաբթի–ուրբաթ ժ. 12-ին, 14-ին և 16-ին։
Ամսեկան վճարը՝ 10000 դրամ։

5-օրյա. ժամը 10-ից մինչև 11։40։
Ամսեկան վճարը 12000 դրամ։

Գործում է նաև երգի և պարի ստուդիա։

Եթե քոլեջ, ապա «ԻՆՉՈՒԻԿ»։